بلاگ

پروژه های ساختار ارتباط سرو – SCS

برخی از پروژه های ســرو بیلبورد :

ســرو بیلبورد افتخار طراحی بیلبورد ، محاسبه سازه و ساخت تلویزیون شهری ,بیلبورد و نمایشگرهای بزرگ را در پروژه های زیر داشته است.

SCS پس از سالها تجربه اندوزی و اهتمام در اجرای پروژههای تلویزیون شهری وهمچنین بیلبوردهای گوناگون و غولپیکر با عنوان الکتروتصویر پدیده دارای رزومه ای قوی و قابل اتکا در عرصه مبلمان شهری و نمایشگرهای LED دارد.

تیمهای طراحی و ساخت و نصب سرو بیلبورد در سریعترین زمان ممکن قادر به تامین نیازهای مشتریان سراسر کشور میباشد.

پروژههای سروبیلبورد آسودگی خیال را به همراه اطمینان از صحت اجرا به مشتریان خود هدیه می دهد .

با عنایت به توضیحات فوق بخش رزومه و پروژههای سروبیلبورد به دو سمت زیر تقسیم بندی شده است:

 

پروژههای سروبیلبورد-بیلبورد
پروژههای بیلبورد
پروژههای سروبیلبورد-تلویزیون شهری
پروژههای تلویزیون شهری

 

 

 

 

 

 

 

 پروژههای سرو بیلبورد راهی مطمئن بسوی پیشرفت و توسعه

 

SCS.Co.®